Friday 25 May 2012

Lagu Sekolah校歌


Lagu Sekolah校歌
Sekolah kami, Han Chiang , adalah dorongan  untuk belajar.
Sekolah kami, Han Chiang, membekalkan pendidikan yang kukuh, moral yang baik. 
Merupakan tempat latihan untuk kesihatan yang kuat, berbudi  dan  sihat pemikiran.
Ia memupuk pengetahuan yang terkini.
Tekun, rasional, adil serta berani ialah lambang kami.
Semaikan semangat membuat sesuatu.
Kami mengikut ajaran guru; kami selalu ingat dorongan untuk belajar.
Kami menghormati guru kami; kami menghidupkan amanah sekolah kami.
校歌
我们的韩江,文风绍昌黎;
我们的韩江,教育奠初基,
培养高尚的道德,锻练强健的身体;
涵濡纯正的思想,灌溉时代的新知,
勤朴公勇竖豪语,启发儿童立志气,
我们服从师长,我们怀念昌黎;
我们敬爱师长,我们赞颂昌黎。

No comments:

Post a Comment