Friday 25 May 2012

校徽、校旗


Lencana Sekolah校徽
  • Bentuk “Kapal Yang Belayar ” melambangkan kejayaan sasaran atau destinasi dalam usaha mengharungi segala kesusahan untuk menuntut ilmu pengtahuan dan menunaikan impian hidup
  •  Bentuk “ gelombang ” melambangkan usaha penghuni Han Chiang menuju ke arah visi.
  • Warna Hijau –Keunggulan serta teguh, kukuh, segar dan hajat yang tidak berputus-putus ;
  •  Warna Putih – Lambang suci
 
Bendera Sekolah校旗

Bendera sekolah terdiri daripada warna hijau, putih dan kuning serta sebuah kapal layar.
  •  Warna HIJAU melambangkan semangat mengelolakan pentadbiran sekolah dengan   abadinya.
  •  Warna   PUTIH   melambangkan kesucian.
  •  Warna KUNING  melambangkan  hasrat peningkatan prestasi sekolah dan kecemerlangan  murid dalam bidang akademik serta sukan dalam keadaan yang harmonis
KAPAL  LAYAR  melambangkan tabah hati dan semangat mengharungi segala kesusahan untuk menghayati cita-cita murid

No comments:

Post a Comment