Friday 25 May 2012

Cogan Kata Sekolah校训


Cogan Kata Sekolah校训
Ketekunan              
Rasional                       
Keadilan               
Keberanian
(qin)      (pu)            (gong)          (yong)
Ketekunan :
Melahirkan pelajar yang rajin belajar dan berilmu pengetahuan
Rasional :
Berkebolehan menjalankan Akses Pembelajaran Kendiri
Keadilan :
Sentiasa bersedia berkhidmat, belajar  dan bersikap adil
Keberanian:
Melahirkan pelajar  yang gagah, berani dan  berkasih sayang

No comments:

Post a Comment