drop down menu.

2012年5月25日星期五

Cogan Kata Sekolah校训


Cogan Kata Sekolah校训
Ketekunan              
Rasional                       
Keadilan               
Keberanian
(qin)      (pu)            (gong)          (yong)
Ketekunan :
Melahirkan pelajar yang rajin belajar dan berilmu pengetahuan
Rasional :
Berkebolehan menjalankan Akses Pembelajaran Kendiri
Keadilan :
Sentiasa bersedia berkhidmat, belajar  dan bersikap adil
Keberanian:
Melahirkan pelajar  yang gagah, berani dan  berkasih sayang

没有评论:

发表评论